Life Style – ଏଥି ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ବାଛନ୍ତୁ ଓ ନିଜର Lover ବିଷୟରେ ଜାଣନ୍ତୁ କିଛି ରୋମାଞ୍ଚକର ତଥ୍ୟ

0

ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ କିଛି ଲେଟର ଦିଆଯାଇଛି ଯେଉଁଥିରେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ବେଷ୍ଟଫ୍ରଣ୍ଡ ବା ଲଭର ନାମର ପ୍ରଥମ ଅକ୍ଷର କୁ ବାଛିବାକୁ ହେବ । ଯାହାଫଳରେ ଆପଣ ତାଙ୍କର ମନରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କିପରି ଫିଲିଙ୍ଗସ ରହିଛି ଜାଣିପାରିବେ । ଯେଉଁମାନେ ଏ ଲେଟର ଚୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି , ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ , ଯେଉଁମାନେ ଏ ଲେଟର ଚୁଜ କରୁଛନ୍ତି ।

1 A, ଯେଉଁମାନେ ଏ ଲେଟର ଚୁଜ କରିଛନ୍ତି ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି ।

2 B , ଯଦି ଆପଣ ବି ଲେଟର ଚୁଜ କରିଛନ୍ତି , ତେବେ ସେ ଆପଣଙ୍କର ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ।

3 C , ଯେଉଁମାନେ ସି ଲେଟର ଚୁଜ କରୁଛନ୍ତି ତେବେ ଜାଣିରଖନ୍ତୁ , ସେ ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ଯତ୍ନ ନେଇଥାନ୍ତି ।

4 D , ଯେଉଁମାନେ ଡି ଲେଟର ଚୁଜ କରିଛନ୍ତି , ତେବେ ଜାଣିରଖନ୍ତୁ ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ଶଚା ପ୍ରେମ କରିଥାନ୍ତି ।

5 E , ଯେଉଁମାନ ଇ ଲେଟର ଚୁଜ କରିଛନ୍ତି ତେବେ ଜାଣନ୍ତୁ ସେ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଛନ୍ତି ।

6 F, ଯେଉଁମାନେ ଏଫ ଲେଟର ଚୁୁଜ କରିଛନ୍ତି ତେବେ ସେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଦେଖା କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଛନ୍ତି ।

7 G , ଯଦି ଆପଣ ଜି ଲେଟର ଚୁଜ କରିଛନ୍ତି ତେବେ ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ଫୋଲ କରୁଛନ୍ତି ।

8 H , ଯେଉଁମାନେ ଏଚ୍ ଲେଟର ଚୁଜ କରିଛନ୍ତି ତେବେ ଜାଣିରଖନ୍ତୁ ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ପସନ୍ଦ କରିଛନ୍ତି ।

9 I , ଯଦି ଆପଣ ଆଇ ଲେଟର ଚୁଜ କରିଛନ୍ତି ତେବେ ସେ ସବୁ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ରହିବାକୁ ଚାହୁଛନ୍ତି ।

10 J , ଯେଉଁମାନେ ଜେ ଲେଟର ଚୁଜ କରିଛନ୍ତି ତେବେ ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରପୋଜ କରିବାକୁ ଚାହୁଛନ୍ତି ।

11 K , ଯଦି ଆପଣ କେ ଲେଟର ଚୁଜ କରିଛନ୍ତି ତେବେ ସେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବଞ୍ଚିପାରିବେ ନାହିଁ ।

12 L , ଯେଉଁମାନେ ଏଲ ଲେଟର ଚୁଜ କରିଛନ୍ତି ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ସରପ୍ରାଇଜ ଦେବାକୁ ଚାହୁଛନ୍ତି ।

13 M , ଯେଉଁମାନେ ଏମ ଲେଟର ଚୁଜ କରିଛନ୍ତି ଏହାର ଉତ୍ତର ସେ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତି ନିଜର ପ୍ରେମ ଭାବ ସୋ କରି ପାରନ୍ତି ନାହିଁ ।

14 N , ଯଦି ଆପଣ ଏନ ଲେଟର ଚୁଜ କରିଛନ୍ତି , ତେବେ ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ହରାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁ ନାହାନ୍ତି ।

15 O , ଯଦି ଆପଣ ଓ ଲେଟର ଚୁଜ କରିଛନ୍ତି , ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ବିବାହ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଛନ୍ତି ।

16 P, ଯେଉଁମାନେ ପି ଲେଟର ଚୁଜ କରିଛନ୍ତି , ତେବେ ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛନ୍ତି ।

17 Q , ଯଦି ଆପଣ କ୍ୟୁ ଲେଟର ଚୁଜ କରିଛନ୍ତି , ତେବେ ସେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବା ପାଇଁ ଚାହୁଛନ୍ତି ।

ଯଦି ଆମ ଲେଖାଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ତଳେ ଥିବା ମତାମତ ବକ୍ସରେ ଆମକୁ ମତାମତ ଦେଇପାରିବେ ଏବଂ ଏହି ପୋଷ୍ଟଟିକୁ ନିଜ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହ ସେୟାର ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ । ଆମେ ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ଏପରି ଅନେକ ଲେଖା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆଣିବୁ ଧନ୍ୟବାଦ ।