Life Style – ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ Lover ର ନାମ କହିଦେବି, ଏବେ ହିଁ କରନ୍ତୁ ଏହି ଛୋଟିଆ ଉପାୟ ୧୦୦% ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି

0

ବର୍ତ୍ତମାନ ର ଯମାନା ହେଉଛି ପ୍ରେମର ଯମାନା , ଏମିତି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ନାହାନ୍ତି , ଯିଏକି ପ୍ରେମ କରି ନାହାନ୍ତି । ଆଜିର ସମୟରେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରେମ କରୁଛନ୍ତି , କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ମାନଙ୍କୁ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଜଣାନ୍ତି ନାହିଁ । କିନ୍ତୁ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଦେଉଛୁ , ଆମେ ଆପଣଙ୍କର ଭଲ ପାଉଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିର ନା କହିଦେବୁ । ଯଦି ଆପଣ ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନ ସାଥୀ ବା ଲଭରଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଛନ୍ତି ତେବେ ଆପଣ ମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହି ମଜାଦାର ଚମତ୍କାରୀ ଖେଳ ଖେଳନ୍ତୁ । ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ସେହି ଚମତ୍କାରୀ ଖେଳ ବିଷୟରେ ।

ପ୍ରଥମେ ଆପଣ ଏହି ଉପରୋକ୍ତ ଚାଟରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଇଂରାଜୀ ଅକ୍ଷର ମଧ୍ୟରୁ ଆପଣ ନିଜ ଲଭର ନାମର ପ୍ରଥମ ଅକ୍ଷର ବାଛନ୍ତୁ । ସେହି ଅକ୍ଷର ପାଖରେ ଥିବା ନମ୍ୱରକୁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ , ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ସେହି ନମ୍ୱର ସହ 20 ମିଶାନ୍ତୁ ।

20 ମିଶାଇବା ପରେ , ଯେଉଁ ସଂଖ୍ୟାଟି ବାହାରିଲା ତାକୁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ , ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ସେହି ନମ୍ୱର ସହ 1 ଫେଡାଣ କରନ୍ତୁ । 1 ଫେଡାଣ କରିବା ପରେ ଯେଉଁ ସଂଖ୍ୟାଟି ପାଇଲେ , ସେହି ସଂଖ୍ୟାଟିକୁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ । ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଯେଉଁ ସଂଖ୍ୟାଟି ପାଇଛନ୍ତି ତା ସହିତ 3 ଗୁଣନ କରନ୍ତୁ , 3 ଗୁଣନ କରିବା ପରେ , ଯେଉଁ ସଂଖ୍ୟା ପାଇଛନ୍ତି ପୁଣିଥରେ ସେହି ନମ୍ୱରରେ 2 ଗୁଣନ କରନ୍ତୁ । ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଯେଉଁ ନମ୍ୱରଟି ପାଇଛନ୍ତି , ସେହି ନମ୍ୱରକୁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ।

ତେବେ ଆପଣ ଯେଉଁ ନମ୍ୱରଟିକୁ ପାଇଲେ , ତାହାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଉପରୋକ୍ତ ଟେବୁଲ ସହ ଇଂରାଜି ଅକ୍ଷର ପାଖରେ ଥିବା ନମ୍ୱର ଗୁଡିକ ଦେଖନ୍ତୁ । ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ପାଇଥିବା ନମ୍ୱର ଟିକୁ ଖୋଜନ୍ତୁ , ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ଲଭର ନାମ ର ପ୍ରଥମ ଅକ୍ଷର ସହ ମିଶିଯିବ । ଏହି ଟ୍ରିକ ଟି ବହୁତ ସହଜ ଅଟେ ଏବଂ ଆପଣ ଏହି ଟ୍ରିକ ମାଧ୍ୟମରେ ଅନ୍ୟ ମାନଙ୍କର ଲଭର ନାମ ର ପ୍ରଥମ ଅକ୍ଷର କହି ପାରିବେ ।

ଆମେ ମାନେ ଯେପରି ଆପଣଙ୍କୁ ଷ୍ଟେପ ବାୟ ଷ୍ଟେପ କହିଲୁ ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଫୋଲ କରି ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ଲୋଭର ର ନାମର ପ୍ରଥମ ଅକ୍ଷର ଜାଣି ପାରିବେ । ଏହି ଉପାୟଟି ମଧ୍ୟ ଆପଣ ମାନେ ଅନ୍ୟ ମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରି ପାରିବେ । ଏହି ଉପାୟଟି ବହୁତ ସହଜ ଅଟେ , କିନ୍ତୁ ଆପଣ ମାନେ ଏହି ଟ୍ରିକ କୁ ଷ୍ଟେପ ବାୟ ଷ୍ଟେପ ମନେ ରଖି କରିବା ପାଇଁ ହେବ । ତେବେ ଯାଇ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଲୋଭରର ନାଁ ର ପ୍ରଥମ ଅକ୍ଷର କହିବାରେ ସଫଳ ହୋଇପାରିବେ ।